niedziela, 10 sierpnia 2014

Iliada i Odyseja


 http://merlin.pl/Homer-Iliada-i-Odyseja_Alberto-Manguel/browse/product/1,767950.html

W tym czasie, gdy powstawały pierwsze księgi Biblii, a w Indiach rozpowszechniał się zwyczaj palenia ciał zmarłych, na zachodnich wybrzeżach Turcji rozgrywała się wojna Trojańska, która nieco później zainspirowała Homera do stworzenia Iliady. To nieco później to jakieś 400 lat - a wszystko owiane mgłą niepewności.
                                                                 
                                                                     HOMER.


 http://coinz.eu/grc/2_grd/26_drachmes_50_1986_2000_greek_coins.php

Jest legendą. Nie wiadomo, czy istniał. Nie ma pełnej pewności, czy to on , jeśli istniał, jest autorem wiekopomnych Iliady i Odysei. Jednak, mimo całej niepewności, stał się ojcem wszystkich literatur europejskich. Istniał czy nie istniał, nie wiadomo, ale wiadomo , że ciągle wędrował i był niewidomy. Stworzył eposy, które przez wiele wieków przekazywano ustnie, aż dopiero w VI w..p.n.e. je spisano.
Greckie miasta toczą spór o pochodzenie tego barda wszech czasów.
Zachowało się siedem różnych jego żywotów, pisanych w starożytności , m.in. przez Herodota i Plutarcha.Czy był synem muzy Kaliope, którą w Iliadzie prosi o poetyckie natchnienie? Czy może pojawił się na świecie jako owoc gwałtu na biednej dziewczynie, jak spekulują niektórzy? Najczęściej podawaną legendarną informacją jest ta, że jego rodzicami byli bóg rzeki Meles i nimfa Kreteis, że urodził się w Smyrnie w Azji Mniejszej (ponieważ w jego języku przeważają elementy jońskie).
Ostatnia zagadka Homera
Jedna z legend głosi, iż pewnego dnia Homer przechadzał się wzdłuż morskiego brzegu bosymi stopami wyczuwając drogę. Natrafił na chłopców wyjmujących z sieci swój połów. Zagadnął, jak im się udała wyprawa? Najmłodszy odpowiedział zagadką:
-Wszystko, cośmy schwytali, zostawiliśmy w morzu, czegośmy nie schwytali, przywieźliśmy ze sobą."
Homer nie znał odpowiedzi, ale przypomniał sobie przestrogi wyroczni delfickiej przed zagadkami chłopców. Przepowiednia spełniła się, poeta zmarł po trzech dniach.

Zmarł zostawiając nieśmiertelne poematy: Iliadę opowiadającą historię 50 dni dziesiątego roku wojny trojańskiej i Odyseję o dziesięcioletnim powrocie Odyssa spod Troi do rodzinnej Itaki.. Obydwie księgi były dla starożytnych Greków miarą wartości wszelkiej poezji. Uczono się na nich czytać, poznawano podstawy historii i etyki., zaś wyobrażenia o bogach wprowadzono w zakres religii.


 http://booklips.pl/newsy/genetycy-okreslili-kiedy-powstala-iliada-homera/

H E K S A M E T R   D A K T Y L I C Z N Y - w poetyce to jeden z wielu wzorców rytmicznych - ten, którym napisane zostały Iliada i Odyseja. wers w heksametrze daktylicznym składa się z sześciu stóp trzyzgłoskowych z akcentem na pierwszą sylabę w każdej stopie, przy czym ostatnia stopa może być skrócona o jedną sylabę nieakcentowaną (Aaa Aaa A//aa Aaa Aaa Aa), dodatkowo w każdej stopie oprócz piątej dwie krótkie sylaby mogą być wymieniane na jedną długą, co daje dużą i zróżnicowaną ilość wariantów tego heksametru.W języku polskim akcentującym przedostanie sylaby, taka rytmika jest trudna do ułożenia, ale intonacyjnie brzmiałoby to mniej więcej tak: LO-gi-ka LO-gi-ka I-ka-ka LO-gi-ka LO-gi-ka I-ka.
Klasyczne wzorce poetyckie, zapoczątkowane przez Homera, rozwinięte przez antycznych twórców rozpłynęły się po całej Europie i obowiązywały niepodważalnie w sztuce, w poezji, aż do burzliwych czasów romantyzmu, kiedy zbuntowani twórcy poczęli zrzucać wszelkie narzucane im okowy.

 http://herosetpersonnages2012.e-monsite.com/pages/ii-l-evolution-du-hero.html