niedziela, 27 kwietnia 2014

Ur - miasto-państwo w Mezopotamii http://butterfield-reignbeau.blogspot.com/2011/09/sztuka-mezopotamii.htmlhttp://okruchykultury.pl/tag/mezopotamia/

Mezopotamia - kolebka cywilizacji - spalona słońcem i ożywiona życiodajnymi wodami Tygrysu i Eufratu, ktorej ziemie dziś należą zarówno  do  Europy jak i Azji,  zarówno  do Iraku i Syrii oraz trochę do Iranu i Turcji. W starożytności zaś zajmowana przez Akad, Sumer, Asyrię i  Babilonię.
To właśnie z tej cywilizacji pochodzi najdawniejszy znany nam epos o Gilgameszu (o. 2000 r.p.n.e.) odkryty na glinianych tabliczkach w ruinach biblioteki w Niniwie. http://atrojka3.blogspot.com/2014/03/sumeryjski-gilgamesz-i-chinski-zwyczaj.html
. Zachowane od przeszło dwu tysiecy lat przed naszą erą miasto-państwo Ur zwane dziś  Tali al-Mukajjar, kojarzone przez niektórych z biblijnym Ur chaldejskim, gdzie urodził się Abraham, znane jest z Zigguratu.
Stąd pochodzi najstarszy znany kodeks króla Ur Nammu.  "Ogłoszone przez Ur-Nammu zasady prawne (dosyć łagodne) i język, jakim zostały spisane, wywodziły się ze starszej o trzysta lat tradycji. Ur-Nammu prawdopodobnie korzystał z dorobku prawodawstwa z okresu panowania w XXIV wieku p.n.e. Urukaginy z Lagasz. Choć nie wiadomo, czy prawa Urukaginy zostały spisane w kodeksie, znana jest inskrypcja, informująca o ich ustanowieniu" http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Ur-Nammu
Dopiero pod koniec XVIII w. p.n.e.  miasto zdobył król babiloński Hammurabi, znany z  ustanowienia kodeksu z kategoryczną zasadą: oko za oko, ząb za ząb, zapisanej później także w Biblii (Wj 21,24a)


http://wynalazki.slomniki.pl/index.php/o-joomla/59-p/1164-polisa-ubezpieczeniowa.html


Przykłady prawne w Kodeksie Hammurabiego

 • § 1 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci.
 • § 22 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.
 • § 102 Jeśli kupiec dał agentowi handlowemu pieniądze jako pożyczkę bezprocentową, a on tam, gdzie poszedł, poniósł stratę, zwróci kupcowi kapitał.
 • § 103 Jeśli podczas jego podróży nieprzyjaciel zabierze mu wszystko, co niósł, przed bogiem przysięgnie i będzie uwolniony.
 • § 128 Jeśli obywatel żonę sobie wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest jego żoną.
 • § 153 Żona, która dla poślubienia drugiego mężczyzny kazała zabić swego męża, ma zostać wbita na pal[5].
 • § 195 Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu.
 • § 196 Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu.
 • § 197 Jeżeli kość obywatel złamał, kość złamią mu.
 • § 198 Jeśli wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra.
 • § 199 Jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę ceny jego kupna.
 • § 200 Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu.
 • § 205 Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył, ucho mu utną.
 • § 221 Jeśli lekarz kość obywatela złamaną wyleczył lub mięsień bolący uzdrowił, ranny lekarzowi 5 szekli srebra da. (1 szekiel to około 10,5g.)
 • § 218 Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę utną mu.
 • § 229 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci.
 • ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego)
Podczas swego panowania Hammurabi wyniósł kult babilońskiego boga Marduka do rangi religii państwowej. "Wierzenia ludów Mezopotamii były niezwykle skomplikowane, gdyż każdy z ludów osiedlających się na terenach Międzyrzecza przynosił ze sobą wiarę we własnych bogów, własne mity oraz odrębne formy kultu. Najpopularniejszymi bogami czczonymi w Mezopotamii byli Aszur – bóg narodowy państwa asyryjskiego, Marduk – narodowy bóg Babilończyków oraz bogini Isztar." http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/88/starozytna-mezopotamia/

 http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/88/starozytna-mezopotamia/