wtorek, 18 marca 2014

Newgrande, Stonehenge, Sumerowie - czwarte tysiąclecie przed naszą erą


http://da.wikipedia.org/wiki/Newgrange

                            N  E  W  G  R  A  N  G  E       W        I  R  L  A  N  D  I  I

"Podczas zimowego przesilenia wschodzące słońce rzuca promień światła do ciemnego serca tego tajemniczego grobowca" (Cuda świata)
 Ten najstarszy grobowiec świata, opiewany w literaturze irlandzkiej, usytuowany jest ok. 50 km na północ od Dublina. Prawdopodobnie jest pamiątką  po  neolitycznym społeczeństwie żyjącym na  tamtych terenach. Zawiera szczątki pięciu ciał. Uważano Newgrange za święte miejsce i kojarzono z wiarą Irlandczyków w dobrego boga  słońca Dagdę. "Opowieści irlandzkie opisują Dagdę jako postać o niezmiernej mocy, wyposażoną w maczugę i kocioł. W Dorset znajduje się słynny, wycięty w kredowej glebie, kontur ityfallicznego giganta z maczugą. Choć powstał on prawdopodobnie w czasach rzymskich, bardzo prawdopodobne jest, iż symbolizuje on Dagdę."( http://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_celtycka)

                          S  T  O  N  E  H  E  N  G  E     W      A  N  G  L  I  I

 http://learningfromdogs.com/tag/stonehenge/

"Można zadać sto pytań tym grubo ciosanym olbrzymom, kiedy pochylają się i  przypatrują swoim upadłym towarzyszom" Henry James

Mało prawdopodobnym wydaje się, abyśmy mogli kiedykolwiek rozjaśnić tajemnicę Stonehenge. I bardzo dobrze - tajemniczość dodaje uroku tym niepowtarzalnym kręgom  dolerytowych  głazów. istnieją jedynie różne hipotezy, lecz żadna z nich nie przynosi odpowiedzi na pytanie, kto i  w jakim celu  zbudował ten mistyczny krąg.
Kilka kilometrów dalej w Avebury znajduje się  podobny krąg i podobnie opiera się wszelkim próbom rozwikłania  jego zagadki.

                                                    S  U  M  E  R  O  W  I  E

 Jeden z najstarszych znanych  nam starożytnych ludów w IV  i III tysiącleciu p.n.e.  zamieszkiwał obszary południowej Mezopotamii zwane Sumerem (starożytny Irak).  (Później w II tysiącleciu p.n.e. Sumerowie zostali podbici przez Amurytów i pochłonięci przez Babilonię)  Są wynalazcami koła garncarskiego oraz pierwsi stworzyli szkoły (wyłącznie męskie) tzw. Domy Mądrości.
W dolinie rzeki Divala, głównego dopływu Tygrysu na wschodzie Mezopotamii  - w świątyniach Asmar, Khafaje i  Agrab,  odkryto mnóstwo sumeryjskich rzeźb. jedna z największych statuetek w kolekcji sumeryjskiej odkryta została w Nippur, w świątyni  bogini obfitości Inanny.

                                                                           Inanna/ Isztar
 https://www.facebook.com/pages/InannaIshtar/153102965956


https://www.facebook.com/pages/Nippur/105646632802897?fref=tshttps://www.facebook.com/pages/Sumerian/111909512158984?fref=ts

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orant_Telloh_Louvre_AO9060.jpg

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/40.156

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/62.70.2

 http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/orant


http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/59.41.12

http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/buste-de-statue-dorant-de-lepoque-des-dynasties-archaiques-reemploye-lepoque-dagadehttp://sumerianshakespeare.com/37601.html

 http://sumerianshakespeare.com/37601.html

 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gypsum_statue_of_a_woman.aspx

 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/g/gypsum_statue_of_a_man.aspx

 http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/s/stone_statue_of_a_woman.aspx


http://www.worcesterart.org/Collection/Ancient/1937.91.html