wtorek, 16 września 2014

Egipt

http://www.arabacademy.com/arabic-blog/egypt-travel/things-to-know-before-traveling-to-egypt/

Egipt to jedna z najstarszych cywilizacji. Dzięki rozbudowanemu systemowi kanałów nawadniających zbudowano to potężne państwo nad Nilem.Państwem kierował król, uważany za istotę boską. Nie wymawiano jego imienia, padano przed nim na twarz, nazywano go Wielkim Domem ( czyli per-aa , faraon).
Stolicą początkowo były  Memfis, założone przez Menesa, pierwszego króla zjednoczonego Egiptu, później Teby (obecnie Luksor). Homer nazwał Teby miastem stu bramnym.
                     
                                       Starożytne Teby, kolosy Memnona

 http://www.globtroter.pl/zdjecia/93620,egipt,pln,wsch,afryka,starozytne,teby,,kolosy,memnona.html

Na terenie Teb w Dolinie Królów znajduje się największa ze świątyń w Karnaku. Grzebano tam faraonów tazem z niezliczoną ilością skarbów.

 http://www.surfski.pl/oferta/18-dahab--windkite-wrzesien.html

Świątynia w Karnaku poświęcona była Amonowi,  bogu wiatrów i powietrza. " Amon ( egip. Imn - ukryty; również Amon-Ra/Re, Amoun, Amun, Amen; rzadziej Imen, Ammon, Hammon) - egipski bóg, sprawca niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności Był uosobieniem niewidzialnych życiodajnych elementów natury: powietrza i wiatru. Powodował, że plony były obfite, zwierzęta się mnożyły, a kobiety rodziły dzieci. Wraz ze swoją małżonką Mut oraz synem Chonsu- bogiem-księżycem - stanowili w Karnaku tebańską triadę. Jego żeńskim odpowiednikiem była Amaunet. Natomiast jako Amon-Kematef  wchodził w skład Ogdoady, której kult trwał w  Hermopolis Magna. Grecy identyfikowali go ze swoim władcą bogów  - Zeusem. Kult Zeusa Amona najpierw rozpowszechnił się w Grecji, a stąd jako JupiterAmon dotarł do  Rzymu." (http://pl.wikipedia.org/wiki/Amon_%28b%C3%B3g_egipski%29)
"W mieście Luksor znajduje się ciągnąca się 260 metrów nad brzegiem Nilu świątynia, która jest perłą starożytnych Teb. Przy wejściu do niej znajduje się imponujący posąg siedzącego Ramzesa i obelisk z różowego granitu. Niedaleko miasta, zaledwie 2,5 km dalej znajduje się świątynia w Karnaku – to właściwie zespół świątyń tebańskich. W świątyni Amona, boga wiatru, urodzaju i płodności, 122 kolumny wysokie na 21 metrów stoją w 9 rzędach. To jedno z największych arcydzieł egipskiej cywilizacji. Imponująca jest tutaj aleja sfinksów z baranimi głowami. Ciągnie się aż do świątyni w Luksorze." (http://magdalenaprask.pl/egipt/)

                    Abu Simbel - posągi (od prawej): Re-Harachte, Ramzes II, Amon-Re, Bóg Ptach

 http://magdalenaprask.pl/egipt/

Ramzes II, który zbudował świątynie skalne  i wzniósł cztery olbrzymie posągi, utożsamiany jest z faraonem z Księgi Wyjścia.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramzes_II..JPG

 Faraon sprawował władzę absolutną w Egipcie przy pomocy urzędników, dowódców wojskowych i kapłanów. Poddany faraonowi naród stanowili wyzyskiwani chłopi, okrutnie traktowani jeńcy wojenni, niewolnicy i rzemieślnicy.
Egipcjanie czcili siły przyrody. Wierzono, że bogowie żyją w zwierzętach.  Nadawano im różne imiona (np. bóg słońca w Memfis nazywał się Ptah, a w Tebach Amon) i różnie sobie wyobrażano - pierwotnie jako zwierzę, później w postaci człowieka ze zwierzęcą głową. Np. Ptah przybierał postać czarnego byka z białym trójkątem na czole (Apis). Jako święte  czczono: ibisy, jastrzębie, krokodyle, koty...
Według mitologii egipskiej świat i bogowie zostali stworzeni przez najwyższego z bogów Re - z tym bogiem utożsamiano lokalne bóstwa słońca.Bogini miłości Hathor miała rogi i uszy krowy. Bogiem zachodzącego słońca był Ozyrys. Zabił go zawistny brat Set, poćwiartował , szczątki pozbierała małżonka Izyda, inni bogowie tchnęli w nie życie i  tym sposobem stał się władcą krainy zmarłych. "Wierzono, że świat pozagrobowy podobny jest do Egiptu. Trudną do niego drogę dusza przemierzała dzięki zaklęciom kapłanów odczytywanych z Księgi Umarłych. Ozyrys w krainie zmarłych dokonywał na wadze sprawiedliwości sądu i  albo wpuszczał do swego państwa, albo rzucał demonom na pożarcie".
Kapłani egipscy dokonali podziału roku na 365 dni, ułożyli kalendarz z 12 miesiącami. Potrafili wyliczyć wylew Nilu i zaćmienie słońca. Posiadali wiedzę medyczną i geometryczną. Stworzyli pismo, zwane hieroglifami oraz materiał do pisania - papirus.


http://muzeum.pabianice.pl/_old/mupn/_old/archiwum/egipt/papirus.jpg

Odkąd w 2850 r.p.n.e. Egipt został zjednoczony, faraonowie nosili podwójną  koronę  Pszent złożoną z dwóch kolorów : białego - Południa i czerwonego - Północy.

Jaki powinien być władca?

Naśladuj swoich ojców – swoich przodków:
doszli oni do władzy nad poddanymi dzięki posiadanej wiedzy.
Słowa ich pozostają w tych pismach -
otwórz i przeczytaj,
a będziesz naśladował ich mądrość!
Praktykuj Maat -
a będziesz żył długo na ziemi -
Uspokój płaczącego – nie uciskaj wdowy!
Nie wyzuwaj człowieka z jego ojcowizny,
Nie naruszaj bezpieczeństwa urzędników
w ich dobrach,
Nie karz niesprawiedliwie!
Pan dwóch brzegów jest mędrcem
Król posiadający doradców
nie może być nierozumny.
Jest pełen mądrości!
Od momentu wyjścia łona matki.
Bóg go wyróżnił spośród miliona ludzi.
Bo władza królewska  to wspaniałe zadanie!
[...]Bądź artystą w słowach, aby dojść do zwycięstwa: buntu.
Bo biedak stanowi zarzewie niepokoju [...].
Wzbogacaj więc wieśniaków
i mieszkańców miast [...].
Szanuj możnych,
czuwaj jednak nad dobrobytem prostych ludzi.
Wzbogacaj urzędników
jeśli postępują zgodnie z twymi prawami.
Kto jest bogaty w domu
nie zachowuje się jak buntownik!
Nie czyń różnicy między synem dygnitarza,
a synem człowieka prostego,
ale wybieraj człowieka dla jego postępowania,
W ten sposób wszystko zostanie wykonane jak należy!
  (http://egiptologia.blog.onet.pl/2010/07/31/spoleczenstwo-cz-i/)

Obok świątyń i grobowców  najbardziej charakterystyczne dla Egiptu są piramidy np. w Gizie w pobliżu  Memfis, gdzie później wybudowano Kair, a Giza stała się jego przedmieściem. Największą z nich jest piramida Cheopsa (Chufu), obok Chefrena i Mykerinosa, a przed nimi sfinks z głową Chefrena.


 http://pl.gde-fon.com/download/Egipt_sfinks_piasek_niebo_zachd/243918/1920x1200