niedziela, 28 września 2014

Założenie Rzymu - 753 r. p.n.e.


 http://higit.com/pl-pl/W%C5%82ochy/FP2MMFM6ZX4GNT5YXI

Z powstaniem Rzymu wiąże się legenda o Remusie i Romulusie, bliźniakach, synach Rei Sylwii i Marsa.
Rea Sylwia była córką Numitora, jedenastego władcy Alby (Alba Longa to dzisiejsze Castel Gandolfo).
Numitor pochodził z rodu Eneasza, trojańskiego bohatera, któremu jako jednemu z nielicznych udało się uciec ze zdobytej przez Greków Troi. Osiadł w Italii, a jego syn założył w Lacjum  miejscowość Alba Longa. jedenastym królem Alby był Numitor pozbawiony przez brata Amuliusza tronu.. Okrutny Amuliusz zmusił bratanicę, by została westalką - kapłanką świętego ognia. kapłanki te zobowiązane były żyć w czystości. Złamanie ślubu karane było zamurowaniem  żywcem. Legenda głosi, że westalka Sylwia Rea uległa bogu Marsowi. Narodzone bliźnięta okrutny król uzurpator wyrzucił dzikiej zwierzynie na pożarcie, a nieszczęsną matkę poprowadził na śmierć.   Dziewczęciu udało  się wymknąć i rzucić w głębokie wody Tybru. Uratował ją i poślubił bóg rzeki, a dzieci znalazł i wychował świniopas wraz ze swoją żoną. Akką Laurencją. Prawdopodobnie przeżyły, gdyż karmiła je własnym mlekiem wilczyca.

                                                        Tyber dziś ...

 http://www.abcwlochy.pl/rzym.html

Gdy podrośli, pewnego razu Remus został oskarżony o kradzież stada Numitora. W trakcie przesłuchania król rozpoznał wnuków.. Chłopcy wkrótce zabili Amuliusza, a tron przywrócili swemu dziadkowi, Numitorowi. sami zaś postanowili założyć miasto. Kłócili się jednak o to, który z nich zostanie patronem tego miasta. Spór rozstrzygnęła wróżba na korzyść Romulusa, lecz Remus nadal nie godził się, Doszło do bójki, w  której Remus poległ, a brat pochował go z należnym szacunkiem.
Romulus szybko zapełniał swoje miasto ludźmi.Aby było ich jak najwięcej, przyjmował zbiegów i przestępców. Nikt nie chciał takiemu elementowi oddawać swoich córek na żony. Romulus wówczas porwał Sabinki. "Po raz pierwszy opisał to Cyceron w swoim dziele pt. "O państwie" (De Re Publica). Według opisu Cycerona w Rzymie zorganizowano igrzyska, na które przybyły panny sabiniańskie. Romulus kazał je porwać i wydać za mąż za mężczyzn z najlepszych rodów. Z tego powodu Sabinowie wypowiedzieli wojnę Rzymianom, którą przerwano dopiero na prośbę porwanych kobiet. Na znak zawartego pokoju Romulus podzielił się władzą z królem Sabinów Tytusem Tacjuszem."(wikipedia)http://arthistery.blogspot.com/2011/07/jacques-louis-david-kontra-akademia.html

Po czterdziestu latach rządów Romą Romulus zniknął w tajemniczy sposób, prawdopodobnie w obłoku... otoczono go kultem i utożsamiano z bogiem Sabinów Kwirynusem.
Po Romulusie królem Rzymu został Numa.  Wprowadził  kult Westy - bogini ogniska państwowego. jej świątynią była wiejska chata stojąca u stóp Palatynu obok  urzędu najwyższego kapłana - Pontifexa maximusa i  domu westalek. Wewnątrz chaty płonął wieczny ogień - ignis inextinctus, sempitermus. Pilnowały go westalki, a święto Westy obchodzono w moje urodziny! 9 czerwca.