sobota, 27 września 2014

Grecja - Achajowie - Kreta - Ateny - Sparta - Olimpia - itd


http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/grecja+staro%C5%BCytna

Ludność egejska przybyła na tereny dzisiejszej Grecji przed wieloma  tysiącleciami - nie  jest znane skąd - i już w III tysiącleciu p.n.e. osiągnęła wysoki poziom  cywilizacji. Kulturę tej cywilizacji egejskiej przyjęli indoeuropejskie plemiona pasterzy - Grecy - którzy osiedlili się na tych terenach w II tysiącleciu p.n.e..: Dorowie (Peloponez, Kreta) i Jonowie (Attyka) oraz pozostali, których ogólnie nazywano Eolami. Dorowie  niszczyli kulturę egejską, a Jonowie ocalali jej pozostałość. Wspólną nazwą wszystkich plemion greckich była Helleni, ich kraj - Hellada, zaś wszyscy nie będący   Hellenami - to  barbarzyńcy. Grecja i Grecy to nazwy nadane później przez Rzymian. Cały ich kraj składał się z miast-państw (polis).
Wierzenia Greckie cechował politeizm i antropomorfizm. Bogów wyobrażano sobie nie w postaci zwierzęcej czy sił natury, ale w postaci ludzkiej. Wierzenia początkowo przekazywano sobie ustnie. Dopiero w VIII w.p.n.e.  Homer skodyfikował wierzenia w Iliadzie, a nieco później Hezjod w Teogonii.

 http://plecakiwalizka.com/2012/05/31/szlak-na-elafonissi/

  Jedną z najdawniej zamieszkałych i największą spośród wysp greckich jest Kreta.
Kultura kreteńska, określana często minojską od  mitycznego króla Minosa z Knossos, rozwijała się  już od VI  tysiąclecia p.n.e.. Kreteńczycy, utrzymując żywe kontakty z Azją i Egiptem, ozdabiali swą architekturę wzorami stamtąd zaczerpniętymi. Wspaniałe pałace z Krety (Fajstos, Haghia Triada, Malia) należą do najstarszych zabytków architektury europejskiej.

                                                        Pałac w Knossos


http://mtusia86.blog.interia.pl/?id=1931538

Jednocześnie z kulturą minojską rozwijała się kultura mykeńska.  Jednak  surowością cytadel różniła się bardzo od pełnych wdzięku pałaców kreteńskich. Mykeny były wg Homera siedzibą Agamemnona. Wejście do miasta prowadziło przez monumentalną Lwią Bramę..
Najprawdopodobniej Dorowie zniszczyli kulturę mykeńską. opiewaną przez Homera, i tym samym dali początek czterem wiekom biedy i barbarzyństwa. Dopiero od VIII w.p.n.e. można datować kulturę helleńską, kiedy to  Grecy do swojego alfabetu włączyli pewne litery alfabetu fenickiego, tworząc pismo linearne B. (Pismo linearne A  używane było przez Minojczyków i jest do dziś nierozszyfrowane)
Mykeńczycy ratując się przed napastliwymi i niszczącymi Dorami, osiedlili się na wielu wyspach  Morza Egejskiego i zapoczątkowali tam piękny, wyrafinowany styl joński. Styl ten i jego odmiana styl koryncki charakteryzowały się lekkością, smukłymi proporcjami, ozdobnością. Kolumny miały żłobkowany człon i bogatą głowicę z motywem ślimacznic (wolut). Równolegle do jońskiego rozwijał się surowy styl dorycki - ciężki, monumentalny,  o kolumnach bez bazy, z głowicami, których kwadratowe płyty (abakusy)  wspiera poduszka (echimus).

                                                                 Ateny

http://podroze.onet.pl/ateny-skrocone-godziny-otwarcia-akropolu/028c0

Ateny były najważniejszym ośrodkiem. Zbudowane zostały wokół egejskiego warownego grodu  Akropol .

"Według legendy pierwszym królem Aten był Kekrops. Z Atenami wiąże się również mit o Tezeuszu, który miał połączyć gminy attyckie w jedno miasto. Pierwsze prawo Ateńczycy zawdzięczają Drakonowi, a organizację polityczno-społeczną - Solonowi." http://portalwiedzy.onet.pl/9449,,,,ateny_starozytne,haslo.html
Najważniejsze zabytki Aten, fascynujące ludzkość po dzień dzisiejszy powstały w późniejszych czasach, o czym będę pisała w dalszych postach.

Innym wielkim  miastem-państwem greckim była Sparta położona w Lakonii. Mieszkańcy Sparty wiedli życie koszarowe, jedli "czarną zupę" (z krwi i korzeni), byli  małomówni, odważni, wytrzymali. Ułomne niemowlęta zabijano, zdrowe zanurzano w lodowatych strumieniach.dzieci uczono podstępu, kradzieży, polowania na helotów (heloci - dawni achajscy mieszkańcy lakonii, podbici przez Dorów, stali się okrutnie traktowanymi niewolnikami)
Matka wyruszającemu na wojnę Spartanowi mówiła: Z tarczą albo na tarczy!

                                                                    Olimpia
http://krzysio82.blue-host.wroclaw.pl/gora/RomanZbroinski/exe/staroytna_grecja.html

Olimpia była w starożytności okręgiem kultu Zeusa.w Elidzie na Peloponezie. U stóp wzgórza Kronosa rozciągał sie święty gaj z licznymi świątyniami, zamieszkany przez kapłanów. Tutaj później znajdzie się słynny posąg Zeusa wykonany przez Fidiasza
W 776 r.p.n.e. zanotowano po raz pierwszy nazwisko zwycięzcy igrzysk , które odbywały się  w Olimpii.