czwartek, 25 września 2014

Indie i twórca dżinizmu Parswa VIII w.p.n.e.
http://www.itaka.pl/wycieczki/indie/indie-i-nepal,DELNEPA.html

Indie należą do najstarszych cywilizacji świata. Już w trzecim tysiącleciu p.n.e. Drawidowie budowali  tam swe osady. W połowie drugiego tysiąclecia wtargnęli  Ariowie,  niszcząc lub przejmując kulturę drawidyjską. utworzyli  wiele własnych drobnych państw, których władców nazywano radżami. To wówczas ustanowiono dwie rozgraniczone kasty: białych i druidów. Później powstało  coraz więcej kast, przynależność do których była dziedziczna. Najniższą kastą byli pariasi - niedotykalni. Po dotknięciu pariasa należało obowiązkowo dokonać obrzędowego oczyszczenia się. Obecnie jest ich w Indiach, Nepalu, Sri Lance i Bangladeszu  ok 200 milionów!  Należą do nich osoby związane z:
  • odbieraniem życia innym stworzeniom (np. rybacy i rzeźnicy);
  • zabijaniem bydła lub usuwaniem padłych krów;
  • kontaktem ze śliną, moczem i kałem czy nawet potem człowieka (np. sprzątacze latryn, pracze);
  • jedzeniem mięsa bydła, świń, ptaków itp. (głównie rdzenna ludność Indii — tzw. Adivasi).(http://pl.wikipedia.org/wiki/Dalit)
 Od wielu lat społeczeństwo indyjskie odchodzi od tego podziału, ale jest to proces bardzo powolny.

Najstarszą religią Indii był wedyzm - http://atrojka3.blogspot.com/2014/04/wedy-swiete-ksiegi-hinduizmu.html  Święta  księga tej religii powstała w drugim tysiącleciu p.n.e. Były w niej hymny, modlitwy, zaklęcia magiczne i formuły obrzędowe, także opowieści związane z wierzeniami.
Hindusi pierwsi wprowadzili system dziesiątkowy oraz cyfry, nazywane  dziś u nas arabskimi, ponieważ dotarły do nas za  pośrednictwem Arabów.

http://religia.tetragram.pl/?portfolios=hinduizm-lub-braminizm


http://blogowyswiat.blogspot.com/2013/08/ciekawostki-ze-swiata.html

Na przełomie IX i VIII w. p.n.e. Parśwa, wędrowny asceta, zreformował religię i stworzył pierwszy filozoficzny, ateistyczny system wierzeń zwany dżinizmem."Wierzył w cykliczność dziejów świata, istnienie pewnej niezmiennej substancji duchowej oraz niezmiennej substancji materialnej." Tą substancja duchową były  dżiny - demony, geniusze, zrodzone z ognia 2 tysiące lat przed stworzeniem Adama z gliny. Miały one różną postać -  złe  brzydkie, dobre piękne, występowały m.in. w poezji arabskiej, w Baśniach 1001 nocy.

"Nazwa dżinizmu wiąże się z sanskryckim terminem dżina (jina) oznaczającym ZWYCIĘZCA. Dżinizm, podobnie jak buddyzm, zaliczany jest do antybramińskiego nurtu odrzucającego autorytet WED czyli świętych ksiąg hinduizmu. Pozostaje ateistyczny, nie ma w nim  idei Stwórcy lub nadprzyrodzonej istoty, kierującej losami świata. Świeccy wyznawcy dżinizmu muszą przestrzegać nakazów moralnych:  obowiązuje ich bezwzględny zakaz zabijania jakichkolwiek żywych stworzeń, kłamania, przywłaszczania sobie cudzej własności, a także być wiernymi małżonkami i ograniczyć się w dążeniu do posiadania. Oprócz tego zobowiązani są do przyjęcia trzech dodatkowych ślubowań: do powstrzymania się od jakichkolwiek  bezcelowych działań, które mogłyby kogoś skrzywdzić, do ograniczenia swoich podróży w jakimkolwiek kierunku do pewnej określonej granicy, do umiarkowanego zaspokajania codziennych potrzeb, w szczególności tych związanych z głodem i pragnieniem, a także do unikania tych profesji, które wiążą się ze szkodzeniem  czującym istotom."http://krainaezoteryki.opx.pl/religie,-wierzenia.html

 http://www.dobra-rada.pl/dzinizm-system-religijny-i-filozoficzny_2418