niedziela, 16 marca 2014

Genezis z ducha

http://500px.com/photo/63896247?from=popular

Tajemnicą owiane są początki literatury. Na przestrzeni miliardów lat, niezależnie od wyznawanej wiary czy teorii powstania Wszechświata, równolegle ze światem  fizycznym , powstawał świat tworzony przez człowieka - na wielu płaszczyznach , a zatem przede wszystkim na tej najbardziej dla człowieka charakterystycznej -płaszczyźnie języka. Podróż w głąb tego świata jest utrudniona znikomością śladów niezatartych ogromną masą przemijającego czasu. 
Naukowcy określili  wiek  pojawienia się człowieka na  ok. miliona lat temu. Naszymi przodkami byli wówczas  homo sapiens i neandertalczycy na terenie obecnej Afryki. Homo sapiens pozostali na zajmowanym przez siebie terenie, zaś neandertalczycy  wyruszyli  do ziem europejskich i na Bliski  Wschód, tam, gdzie trwała epoka lodowcowa - nieszczęśni -  wyginęli razem z mamutami, ale może  ich  geny zostały w okazjonalny sposób przekazane  w dziedzictwie  później mającej nastąpić ludzkości , taką hipotezę w Piątym dziecku wysunęła  noblistka  Doris Lessing. 
   Przeszło sześćdziesiąt tysięcy lat temu  homo sapiens zagrożony epidemiami śpiączki w Afryce, wywołanymi przez muchy tse tse wyruszył w poszukiwaniu bezpiecznych miejsc do Azji oraz na obszary śródziemnomorskie, następnie do Australii i  Ameryki Północnej oraz obrzeża Południowej.
Najdawniejsze ślady  działalności homo sapiens pochodzą sprzed 50 tys. lat w Kurdystanie (Pn. Mezopotamia) Są to zęby nadgryzione zębem czasu :)


http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,Najstarszy-slad-czlowieka,wid,12987745,wiadomosc.html?smg4sticaid=612614

                                                        J E R Y C H O 
      Jerycho jest najstarszym ze znanych osiedli ludzkich miastem w Palestynie.


http://www.ak.org.pl/grafika/09/zgora/04/d/06.jpg

Znaleziska w Jerycho pochodzą sprzed dziewięciu tysięcy lat przed naszą erą.  Według Biblii Jerycho było pierwszym miastem kananejskim zdobytym przez Izraelitów (Księga Jozuego) Po siedmiu  dniach szturmu, po siedmiu zatrąbieniach siedmiu trąb jerychońskich mury siedem razy okrążone Arką Przymierza  runęły wreszcie umożliwiając Izraelitom  zdobycie miasta.  Znajduje się tam tzw. miejsce czaszek - czaszki  wypełnione gipsem tworzyły portrety zmarłych, bardzo więc możliwe, że  istniał  tam kult przodków. W Jerycho znajduje się także słynna  Góra Pokuszenia, na ktorej Jezus pościł  czterdzieści  dni, a diabeł próbował go kusić. W okolicach Jerycha pochowany  został Mojżesz. W tym miejscu Arabowie mają meczet.
Kolejne tysiąclecia to rozwój cywilizacji  neolitów na ziemiach polskich, później greckich,Sumerów
 w Mezopotamii, Majów na olbrzymich terytoriach Ameryki Środkowej.  Życie tych indiańskich plemion  całkowicie zdominował rytuał religijny, kierowali nim  władcy kapłani. Główny ich ośrodek Tikal otoczony był piramidami świątyń i twierdzą.  od nich pochodzi najstarszy zapis zjawiska  astronomicznego -  zaćmienia księżyca. Z tego mniej więcej czasu pochodzą również  babilońskie tabliczki ze znakami liczbowymi.
Tak mniej więcej wygląda najdawniejsze podłoże ludzkości, z której korzeniami wyrastają później wszystkie cywilizacje i cały ogromny ich dorobek  z literaturą włącznie. Zapraszam do tej niezmierzonej podróży!

 

Wstęp


                                               
http://500px.com/flow/curate


Zaczynam tę podróż jeszcze raz.  Nie odtworzę  pogubionych postów. Część ich była  skopiowana w shvoongu.( http://pl.shvoong.com/portfolio/MyProfile/) Portal ten jednak już nie istnieje. Pisząc ten blog, chciałabym  uporządkować i poszerzyć własne zainteresowanie ogólnie pojętą literaturą wpisaną w dzieje świata, dzieje ludzkości.
Moje wpisy nie mają charakteru naukowego. Korzystam głównie z sieci, z własnego księgozbioru i notatek.
Czeka mnie powtórne przejście przez całą starożytność, taka podróż w nieznane i  raczej nie do końca poznane.